Projekt Ostrov Olomouc

Jádrem webu ostrovolomouc.cz je interaktivní mapa Olomouce, kterou vytvořil olomoucký ilustrátor Ticho762. Stylizovaná Olomouc je na této mapě rozdělena do tří částí – město, předhradí a hrad. V současnosti na webu najdete čtyři různé časové vrstvy, mezi kterými můžete přepínat. Každé historické období je popsáno v několika tématech, jako je architektura, školství či církev. K jednotlivým tématům jsou přiřazeny piktokramy. Vyberte si některý z nich a na mapě se zvýrazní místo, které je s tématem spojené.

Projekt Ostrov Olomouc je určen jak středoškolákům coby pomůcka k výuce historie města, tak širší veřejnosti, která může snadno, přístupně a zábavným způsobem získat základní informace k vybraným obdobím.

Aktuálně na webu najdete následující časové vrstvy:

Olomouc v roce 0 (co se dělo na území Olomouce kolem přelomu letopočtu)

Středověká Olomouc (období vztahující se k vraždě Václava III. v Olomouci)

Olomoucké baroko (s akcentem na dobu, kdy byly do města přineseny ostatky sv. Pavlíny)

Olomouc v roce 1918 (období vzniku samostatného Československa včetně historických událostí, které k němu směřovaly a které následovaly)

Každá z těchto vrstev po rozkliknutí nabídne různá témata, symbolizovaná piktogramy:

 • Obecná historie doby
 • Konkrétní historický kontext Olomouce v dané době
 • Architektura
 • Výtvarné umění
 • Hudba
 • Duchovní život
 • Vzdělávání
 • Móda
 • Gastronomie
 • Společenský život
 • Vojenství / opevňování města
 • a další...

Vedle textů se zobrazí také doprovodné fotografie a ilustrace, případně audio nahrávky pořadů, které jsme v Českém rozhlase Olomouc daným tématům věnovali.

Web postupně doplňujeme o dalčí historická období.

autoři projektu: Tomáš Soldán, Petra Ševců, Aleš Spurný, Jan Sulovský, Ticho762

autoři článků: Karel Maráz (historik, Brno), Jana Spáčilová (historička hudby, Katedra muzikologie, FF UP Olomouc), Miloš Hlava (historik, Katedra historie FF UP Olomouc), Pavlína Kalábková (historička, Katedra historie FF UP Olomouc), Marek Kalábek (Archeologické centrum Olomouc), Zdeněk Kašpar (archivář, Státní okresní archiv Olomouc), Richard Zatloukal (archeolog, Národní památkový ústav), Pavel Šlézar (historik, Katedra historie FF UP Olomouc), Jiří Štefanides (teatrolog, Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc), František Ostrý (historik hudby, externě Katedra hudební výchovy MU Brno), Martin Elbel (Katedra historie FF UP Olomouc), Ján Kadlec (historik, Vlastivědná společnost muzejní Olomouc), Ladislav Daniel (historik umění, Katedra dějin uměni FF UP Olomouc), Iva Klimešová (Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc), Martin Pavlíček (historik umění, Katedra dějin umění FF UP Olomouc), Filip Hradil (historik, Vlastivědné muzeum Olomouc), Miroslav Herold (jezuita) a další

garanti obsahu: Jiří Matějů a Michaela Doubravová

kontakt: jiri.mateju@rozhlas.cz