Vila a tovární komín v Olomouci-Hejčíně dodnes připomínají významnou podnikatelskou rodinu

Osudy podniků a vily rodiny Mayů

Mayova vila v Olomouci-Hejčíně (foto: Aleš Spurný)Osudy rodiny Mayů připomíná pamětní deska (foto: Aleš Spurný)Kameny zmizelých umístěné před Mayovou vilou (foto: Aleš Spurný)

Olomoučtí Mayové a jejich doba volně inspirovali autorku rozhlasového seriálu, a tak se s postavami toho jména můžeme setkat i v čtyřdílné inscenaci Podobenka. My se teď ovšem zastavíme před vilou na předměstí Olomouce a zavzpomínáme na kdysi významnou židovskou rodinu podnikající v potravinářském průmyslu.

Vesnice Hejčín na břehu řeky Moravy se připomíná už v 11. století. Býval tu mlýn, lidé se živili rybolovem a stával tu konviktní dvůr. Od premonstrátů z kláštera Hradisko hospodářství odkoupili v roce 1635 jezuité. Toto místo se stalo prostorem pro olomoucké podnikání bratří Mayů v roce 1851.  Zakoupili tu 270 hektarů půdy a začali stavět lihovar.

Bratři Abraham a Herman Mayové přišli z Břeclavi. Po lihovaru postavili drožďárnu a v sedmdesátých letech 19. století velký moderní cukrovar. Po roce 1950 se areál začal využívat ke strojírenské výrobě a tomuto účelu slouží dodnes. Další cukrovary bratři postavili v Uherském ostrohu a ve Starém městě u Uherského Hradiště.

Roku 1892 si nechali postavit vilu slavným architektem, přerovským rodákem Jakobem Gartnerem. Byl autorem návrhů synagog, včetně té olomoucké, a také školy Pöttingeum pojmenované po olomouckém kanovníkovi.   

Podnik Mayové vedli až do druhé světové války, kdy ho nacisté takzvaně arizovali. Syna zakladatele Abrahama Bedřicha připomíná v dlažbě před vilou jeden ze dvou kamenů zmizelých, ten druhý patří jeho manželce Terezii. Oba zahynuli v koncentračních táborech.

Dnes ve vile sídlí centrum sociálních služeb a navazuje tak vlastně na aktivity Terezy Mayové, která byla proslulá svou dobročinností.

Autoři: Ján Kadlec, Aleš Spurný