Popolední vedro. Okolnosti vraždy Václava III.

Faksimile zápisu o zavraždění Václava III. v nekrologiu olomoucké kapituly. Foto: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc fond Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2877, s. 77

Vražda Václava III. spadá do mimořádně složité a napjaté doby. Václav za pomoci diplomatů urovnává nejprve zahraničněpolitickou situaci, kdy je třeba uzavřít mírová jednání s Albrechtem Habsburským, podpořit hroutící se české pozice v Polsku, ukončit jednání v Uhrách a po těchto prioritních otázkách se pustit do problémů vnitřní politiky.

Ta obnáší především dořešení dluhů ještě z vlády Václava II., jinak řečeno uspokojení pohledávek jeho věřitelů. Na jaře 1306 se dramatizují české pozice v Polsku. Za pomoci uherských spojenců a polských opozičníků Přemyslovců přechází Vladislav Lokýtek do ofenzívy a ohrozí přímo Krakov, centrum klíčového Krakovska. 

Ve Velkopolsku se postavil do čela nacionalistického hnutí vévoda Jindřich Hlohovský. Z Uher je ohrožována i východní moravská hranice, kde se pokusil Václav v květnu o založení kláštera Thronus regis. Situaci je potřeba bezodkladně řešit. Nezbývá než svolat válečnou výpravu. Ale stav královské pokladny znamená, že výpravu za hranice nebude možné organizovat jako žoldnéřské vojsko financované králem. Václav III. tedy svolává zemskou hotovost, kdy je šlechta nucena táhnout do pole na vlastní náklady. 

U šlechty se tento krok nesetkal s pochopením. Magnáti se jen neochotně trousí do pole. Mladý panovník, který očekával od šlechticů podporu, je zklamán, a zřejmě také přiostřuje svůj postoj vůči nim. Neochotně sestavená výprava vyráží po 5. červenci 1306 z Prahy do Olomouce, kde má vyčkat moravských posil. V této mezinárodně i vnitropoliticky napjaté situaci ale dochází k vraždě. 

Smrt král nachází za velkých veder po poledni 4. srpna 1306 v domě olomouckého děkana Budislava v komplexu bývalého přemyslovského hradu v Olomouci. Mladý král je podle některých zpráv zavražděn po obědě, když se v úmorném vedru jde projít na chodbu, aby se nadýchal čerstvého vzduchu, podle jiných zpráv ve své komnatě na lůžku. 

O všeobecném napětí ve vojenské výpravě pravděpodobně svědčí také skutečnost, že tělo zavražděného krále je bez velkých okázalostí a průtahů pohřbeno v olomouckém dómu. Magnáti na tento čin reagují po svém - rozchvacují prostředky z majetku výpravy a finanční náhradu hledají i v okolí, takže dochází ke škodám na kapitulních majetcích. Výprava se posléze velmi rychle rozpadá a účastníci se rozcházejí domů. 

Zůstává otázka – kdo a proč nechal zabít mladého krále? 

Autor:  Karel Maráz