Projekt Ostrov Olomouc

Jádrem webu ostrovolomouc.cz je interaktivní mapa Olomouce, kterou vytvořil olomoucký ilustrátor Ticho762. Stylizovaná Olomouc je na této mapě rozdělena do tří částí – město, předhradí a hrad. V každé části má návštěvník možnost rozkliknout několik zvýrazněných objektů – domů, kostelů, veřejných ploch – čímž se mu zobrazí jedno z témat věnovaných vždy dané epoše a danému tématu. Ostrov Olomouc nabízí tři přepínatelné časové vrstvy. Je určen jak středoškolákům coby pomůcka k výuce historie města, tak širší veřejnosti, která může snadno, přístupně a zábavným způsobem získat základní informace k daným obdobím.

Olomouc v roce 0 (co se dělo na území Olomouce kolem přelomu letopočtu)

Středověká Olomouc (období vztahující se k vraždě Václava III. v Olomouci)

Olomoucké baroko (s akcentem na dobu, kdy byly do města přineseny ostatky sv. Pavlíny)

 

Každá z těchto vrstev pak nabídne k rozkliknutí různá témata:

 • Obecná historie doby
 • Konkrétní historický kontext Olomouce v dané době
 • Architektura
 • Výtvarné umění
 • Hudba
 • Duchovní život
 • Vzdělávání
 • Móda
 • Gastronomie
 • Společenský život
 • Vojenství / opevňování města

 

U výše uvedených článků se vždy kromě textové části zobrazí také doprovodné fotografie a ilustrace, v nejlepším případě též audio nahrávky z pořadů, které jsme v Českém rozhlase Olomouc daným tématům již věnovali.

Web bude postupně doplňován o další časové vrstvy.

autoři projektu: Tomáš Soldán, Petra Ševců, Aleš Spurný, Jan Sulovský, Ticho762

autoři článků: Karel Maráz (historik, Brno), Jana Spáčilová (historička hudby, Katedra muzikologie, FF UP Olomouc), Miloš Hlava (historik, Katedra historie FF UP Olomouc), Pavlína Kalábková (historička, Katedra historie FF UP Olomouc), Marek Kalábek (Archeologické centrum Olomouc), Zdeněk Kašpar (archivář, Státní okresní archiv Olomouc), Richard Zatloukal (archeolog, Národní památkový ústav), Pavel Šlézar (historik, Katedra historie FF UP Olomouc), Jiří Štefanides (teatrolog, Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc), František Ostrý (historik hudby, externě Katedra hudební výchovy MU Brno), Martin Elbel (Katedra historie FF UP Olomouc), Ján Kadlec (historik, Vlastivědná společnost muzejní Olomouc), Ladislav Daniel (historik umění, Katedra dějin uměni FF UP Olomouc), Iva Klimešová (Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc), Martin Pavlíček (historik umění, Katedra dějin umění FF UP Olomouc), Filip Hradil (historik, Vlastivědné muzeum Olomouc), Miroslav Herold (jezuita)

garanti obsahu webové stránky: Jiří Matějů a Michaela Doubravová

kontakt: jiri.mateju@rozhlas.cz