Teorie vraždy

Faksimile zápisu o zavraždění Václava III. v nekrologiu olomoucké kapituly. Foto: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc fond Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2877, s. 77

Dnes jsme si jisti, kdo byl vrahem, kdo držel dýku, která bodla krále Václava. Ale byl zde také někdo, kdo musel tohoto žoldnéře Konráda z Botenštejna alias z Mulhowu vpustit do paláce a současně zajistit, aby jej nenalezly stráže. 

Po bodnutí dýkou se vrah snažil vyběhnout z paláce, ale jakmile z něj vyskočil, byl strážemi a dalšími příchozími ubit. Je také možné, že úmyslně, aby neřekl, kdo jej najal. 

Otázkou je, v čích službách vraždil. V zásadě se uvažuje o Vladislavu Lokýtkovi, některém předáku z řad české šlechty a Albrechtu Habsburském. Albrechta lze z okruhu podezřelých vynechat, vražda jej překvapila a rychle spěchal z Říše do Čech, aby se jich ujal jako odumřelého léna. 

Určité náznaky o tom, kdo za vraždou skutečně stál, můžeme vyčíst z kroniky takřečeného Dalimila. Narážky poukazují na to, že dotyčný v době, kdy takřečený Dalimil svou kroniku sepisoval, ještě žije a to byl Albrecht již po smrti. Více než Lokýtek zde padá do úvahy některý z českých velmožů.

Autor: Karel Maráz